OÜ GEOMEL (11349214) registreeriti Tartu äriregistris 01.03.2007

Meie põhiline töövaldkond on katastrimõõdistamised ja maakorraldustööd, topograafilised, geodeetilised ja ehitusgeodeetilised mõõdistamised (geoalused, mahamärkimistööd ja teostusjoonised). Samuti teeme detailplaneeringuid.

Seega on kliendil võimalus tellida meilt kõik maadega seotud toimingud (geoalus, jagamine, detailplaneering, mahamärkimine, teostusjoonised).