Koostamisel on Kopli kinnistu (28501:001:0090) detailplaneering

31.01.2011

Detailplaneeringu eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine mobiilside raadiomasti paigaldamiseks, juurdepääsutee ja  tehnovõrkude lahendamine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine.

Planeeringu failid

28.01.2011 Koostamisel on Mõksi maaüksuse detailplaneering