• Katastrimõõdistamine ehk maakorraldustööd - katastriüksuste mõõdistamine ning toimikute koostamine - kinnistute jagamine ja liitmine; maa erastamine, tagastamine, munitsipaliseerimine, riigi omandisse jätmine; plaani alusel moodustatud kinnistute mõõdistamine; piiripunktide taastamine looduses.

 

  • Detailplaneering - koostatakse konkreetsel territooriumil ehitustegevuse eelstaadiumina. Detailplaneeringu eesmärk on lahendada keskkonna kasutamisega seotud küsimused. Planeering koostatakse valla või linna territooriumi väiksema osa kohta ja on ühtlasi lähiaastatel kavandatava ehitustegevuse aluseks.

     

  • Topo-geodeetiline mõõdistamine - geodeetilised alusplaanid ehk geoalused erinevate projektide ja detailplaneeringute koostamiseks.

     

  • Teostusmõõdistamine - elektri-, side-, gaasi-, kanalisatsiooni- ja veetrasside, tänavavalgustuse, teede ja muude ehitiste teostusjoonised.

     

  • Ehitusgeodeesia - ehitiste ehituseelne mahamärkimine; hoone telgede märkimine; kõrgusmärkide ja reeperite paigaldamine; erinevad kontrollmõõdistamised; mahtude arvutus; muud märkimistööd.